Grundat 1991

thin-arrow-100x100

Våra tjänster

Lefa Mark AB erbjuder bland annat följande tjänster:

Skapa rätt förutsättningar

Schakt, VA-, betong-, rörarbeten, belysning-, trä-, tätskikt, dräneringsarbeten och fuktisolering. Dessa är några av de vanligaste förkommande områden vi arbetar med. Stort som smått. Allt börjar från grunden, och det är viktigt att det blir korrekt och anpassat för dagens och framtidens krav.

Önskas referenser på utförda entreprenader är du välkommen att kontakta oss.

Anläggning

Planera en trivsam & anpassad utemiljö

Skolor, parker, lekplatser, utegym, gårdsupprustningar, stängselarbeten, sten och murarbeten. Allt inom dessa kategorier och mycket mer, hjälper vi till att skapa utemiljön enligt kundernas önskemål och behov. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet i projekten.

Önskas referenser på utförda entreprenader är du välkommen att kontakta oss.

finplanering

Förädla värdet

En fungerande och trivsam utemiljö har många positiva egenskaper. Det höjer gemenskapen bland de boende, det ökar värdet på fastigheten och minskar många andra negativa effekter. Men framförallt så ska det kännas det bra att komma hem till något man uppskattar, och där man själv vill vistas.

Vi vet hur en BRF fungerar och vad man eftersöker. Snyggt utförda entreprenader med lång hållbarhet och låg driftkostnad. Är ni från en bostadrättsförening intresserade att få er idé prissatt eller vill ha hjälp med utformingen så hjälper vi gärna till!

Önskas referenser på utförda entreprenader är du välkommen att kontakta oss.

borättsförening

Förståelse av historik och framtid

Vi på Lefa Mark AB tycker om historiska byggnader och andra monument där materialet sten förekommer, och ser gärna till att framtida generationer får möjligheten att uppskatta ett hantverk som dessvärre har gått till stor del förlorad inom Sverige. Lefa Mark AB har en unik erfarenhet och kompetens inom avancerade stenarbeten, där vi verkat på många av Stockholms mest ädla byggnader och monument. Vi arbetar bland annat på kyrkor, slott, statyer samt K-märkta hus där det krävs en stor varmsamhet och förståelse om materialet – oftast i samarbete med antikvarier.

Önskas referenser på utförda entreprenader är du välkommen att kontakta oss.

Stenarbeten

Erfarenhet och förståelse

Den erfarenhet och kunnande vi hunnit samla på oss under många års tid förmedlar vi gärna vidare. Vi hjälper till att hitta rätt tekniska lösningar och tillvägagångsätt så det blir rätt och riktigt från början. Vårt kontaktnät är stort och vi har långvariga samarbeten med duktiga företag inom branschen.

Önskas referenser på utförda projekt är du välkommen att kontakta oss.

konsultation
thin-arrow-100x100

Om Lefa Mark

Lefa Mark AB grundades 1991 i Sollentuna.

Vi har en organisation som är lyhörd, kunnig, hjälpsam och konsekvent. Detta har resulterat i att vi fått förnyat förtroende att utföra tjänster åt våra kunder under många års tid.

Vi hjälper våra kunder inom kategorierna anläggning-, finplanering-, sten- samt service-arbeten. Stort som smått. Vi bidrar även med projektledning från våra tjänstemän i egna eller andra projekt.

Med den långa erfarenheten vi byggt på oss är vi vana vid att arbeta och samarbete i alla situationer. Det innebär att vi kan vara proaktiva och lösningsorienterade i vårt arbete, något som våra kunder uppskattar. I projekten arbetar vi som totalentreprenör eller generalentreprenör men även ibland som underentreprenör.

Vår personal utbildas kontinuerligt och vi har kollektivavtal.

Vi vill vara den entreprenör kunder väljer för långsiktiga hållbara samarbeten.

Våra huvudsakliga kunder är statliga och kommunala bolag samt större fastighetsägare & kommersiella bolag samt bostadsrättsföreningar.

Vi är verksamma inom regionen Stor-Stockholm med omnejd.

om-lefa-mark
thin-arrow-100x100

Hållbarhet & KMA

Lefa Mark AB vill vara ett föregångsbolag inom branschen när det kommer till att agera hållbart och långsiktigt.

Hållbarhet

Vårt mål är att alltid ligga i framkant när det kommer till hur vi använder energi och material, hur vi arbetar och vad vi bygger in, samt hur vi är som företag. Det gör vi bland annat idag genom att återanvända material, minimera energipåverkan, använda nya smarta tekniker och moderna maskiner, och se till att utföra hållbara arbeten med lång livscykel. Medarbetare, kunder, leverantörer skall räkna med att vi som företag agerar långsiktigt.

  • Varje år skänker Lefa Mark AB pengar till välgörande ändamål inom WWF’s områden.
  • Vi stödjer ungdomsidrott.
WWF Lefa Mark
hallbarhet-trad-400

BF9K

Lefa Mark AB är sedan år 2006 certifierade enligt verksamhetssystemet BF9K, som är anpassat för företag i byggbranschen.

Systemet regleras centralt, och används i alla våra projekt, oavsett storlek.

För dig som kund/leverantör/samarbetspartner innebär certifieringen att vi har rutiner och tillvägagångssätt att bedriva verksamheten på ett sätt där vi ständigt försöker bli lite bättre. Vi har bland annat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokument som styrs in i projekten och verksamheten. Vi verkar för att ständigt förbättra oss inom alla områden genom återuppföljning och förbättringsprocesser samt interna revisioner.

LEFA-BF9K-test

Lefa Mark innehar fastsatta policys inom Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö som gäller för företagets anställda. Vill du ta del av dessa policyers – var god kontakta oss.

Varje år genomförs en revision av oberoende part för att säkerställa att företaget lever upp till dessa ställda krav. Läs mer här om BF9K-certifiering.

Kvalitet på vad vi gör

Ett av våra viktigaste moment är att vi alltid skall utföra våra tjänster på ett korrekt och bra sätt.

Detta har resulterat i förnyat förtroende och återkommande kunder under många år. Vårt mål är att Lefa Mark AB förknippas med bra utförda arbeten, för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Sättet på hur vi når dit är många, men med hjälp av BF9K-systemet & kontinuerlig utbildning har vi kommit en bra bit på vägen.

kvalitet

Arbetsmiljö för våra medarbetare

Vi värnar om våra medarbetare.

Vi arbetar kontinuerligt för god säkerhet, trivsel och hälsa för våra medarbetare. Lefa Mark AB’s viktigaste resurs är personalen. Vår personalomsättning är låg. Vi ser till att personalen själva får vara med och påverka sin arbetsmiljö. Samt ser till att följa lagar och regler, förskrifter och annat som arbetsmarknadens parter kommit överens om.

Givetvis har medarbetarna tillgång till företagshälsovård och även friskvårdsbidrag.

arbetsmiljo

Miljö

Vi försöker i mesta möjliga mån minska vår miljöpåverkan.

Ny teknik, nya produkter och nya tillvägagångssätt är något vi ständigt eftersöker för att minska vårt ekologiska fotspår. Vi ser till att hålla våra fordon och maskiner med den senaste miljöklassade tekniken, minska spill och återanvända material. Vi ser alltid till att ha en plan för miljöhantering inför varje projektstart och bränslet vi köper in är anpassat för att minska miljöpåverkan.

miljo
thin-arrow-100x100

Varmt välkommen att kontakta oss!

Lefa Mark AB
Kronåsvägen 10,
191 46 Sollentuna

Telefon: 08-92 88 55

Mail: kontakt@lefamark.se
PDF-fakturor: ekonomi@lefamark.se

Lefa Mark Google Maps

Staffan Berg

Vd

Telefon: 08- 631 01 60
staffan.berg@lefamark.se

Johan Munters

Civilingenjör & projektledare

Telefon: 08- 631 01 61
j.munters@lefamark.se

Alexander Berg

BF9K-ANSVARIG & PROJEKTLEDARE

Telefon: 08- 631 01 62
a.berg@lefamark.se

Marcus Cristiansson

Entreprenadingenjör & projektledare

Telefon: 0731 – 82 18 88
Marcus.c@lefamark.se

Vill du att vi hjälper dig förverkliga dina idéer?

Kontakta oss i formuläret nedan eller några av våra duktiga projektledare ovan, så lovar vi en snabb återkoppling!

thin-arrow-100x100

Bli en kollega

Vi är alltid intresserade utav duktiga yrkesarbetare och tjänstemän som vill tillsammans med oss fortsätta utföra fina projekt för våra kunder!

Välkommen att skicka in en spontanansökan till oss, så återkommer vi!